Ưu đãi mua 1 tặng 1 cho chủ thẻ ghi nợ Standard Chartered

Ưu đãi mua 1 tặng 1 cho chủ thẻ ghi nợ Standard Chartered bao gồm các loại thẻ ghi nợ Ưu tiên,thẻ ghi nợ Bạch kim của Standard Chartered.

Cụ thể khi bạn mua 1 vé 2D hoặc 3D sẽ được tặng thêm 1 vé nữa khi thanh toán bằng thẻ ghi nợ Standard Chartered.

Thời gian áp dụng: đến hết ngày 31/12/2016

uu-dai-mua-1-tang-1-cho-chu-the-ghi-no-standard-chartered

Nội dung của chương trình Khuyến mãi:

Nhận ngay 1 vé khi mua 1 vé 2D hoặc 3D bằng thẻ ghi nợ Ưu Tiên/ Bạch Kim Standard Chartered.

Thời gian thực hiện chương trình đến ngày 31/12/2016, bao gồm cả hai ngày này.

Đối tượng chương trình là khách hàng mới và hiện hữu, chủ thẻ ghi nợ Ưu tiên,thẻ ghi nợ Bạch kim của Standard Chartered.

Chương trình áp dụng cho khách hàng là chủ thẻ ghi nợ Priority mới/ hiện hữu của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) ( sau đây gọi là “Ngân hàng”)

1. Thời gian thực hiện chương trình từ ngày 22/08/2012 đến ngày 31/12/2016, bao gồm cả hai ngày này, chỉ áp dụng cho các suất chiếu của ngày thứ 3.
2. Đối tượng chương trình là khách hàng mới và hiện hữu, chủ thẻ ghi nợ Ưu tiên,thẻ ghi nợ Bạch kim của Standard Chartered.
3. Số vé tối đa mà mỗi khách hàng được mua trên mỗi thẻ là 4 vé mỗi ngày (Nghĩa là: khách hàng có thể mua tối đa là 4 vé và nhận được tương ứng 4 vé miễn phí mỗi ngày). Các vé được mua phải cùng 1 suất chiếu, cùng 1 loại ghế.

4. Giảm giá này không được áp dụng chung với các chương trình giảm giá hoặc khuyến mãi khác. Chương trình này không áp dụng cho đặt vé trực tuyến và các suất chiếu đặc biệt, rạp 4DX, IMAX, GOLD CLASS.
5. Áp dụng cho tất cả các loại vé xem phim.
6. Khách hàng phải mua vé bằng thẻ ghi nợ được phát hành bởi Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Vietnam) tại quầy bán vé.
7. Trong mọi trường hợp việc mua vé không được phép lạm dụng nhằm mục đích mua đi bán lại mà chỉ được mua cho mục đích tiêu dùng của Khách Hàng. Ngân Hàng hoặc CGV có tòan quyền từ chối bất kì giao dịch nào mà Ngân Hàng hoặc CGV cho rằng có dấu hiệu đáng ngờ hoặc lạm dụng chương trình khuyến mãi mà không nhất thiết phải đưa ra lời giải thích và/hoặc bằng chứng nào, Quyết định của Ngân Hàng hoặc CGV về vấn đề này là chung cuộc và có giá trị rang buộc Khách hàng.
8. Vé đã mua rồi miễn đổi hoặc trả lại và không thể đổi thành tiền mặt.
9. Tất cả các vé được mua phải cùng 1 suất chiếu, cùng 1 loại ghế.
10. Ngân hàng có quyền quyết định ngưng chương trình bất kỳ lúc nào trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép.
11. Tất cả các điều khoản và điều kiện chung và những điều khoản, điều kiện chung liên quan đến tài khoản và thẻ và tất cả các điều khoản và điều kiện khác của ngân hàng (như đã sửa chữa, bổ sung và/hoặc được thay thế trong từng thời điểm) sẽ được áp dụng.

Bài viết liên quan